Samenkomsten

Elke zondag heeft onze gemeente twee diensten: één om 10:00 uur en één om 16:30 uur. De middagdienst houden we samen met de NGK Zutphen in hun kerkgebouw,  Het Lichtpunt

Elke eerste zondag van de maand is de ochtenddienst in Het Lichtpunt, de overige zondagen in De Bron.

Meer informatie bij de dienst van deze week...

Ochtenddienst

Tijdens de ochtenddienst staat er een stuk uit de Bijbel centraal dat door de predikant wordt uitgelegd en op het leven als christen vandaag wordt betrokken. In deze diensten zingen we met elkaar psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. De muziek wordt begeleid door het orgel om de week wordt een aantal liederen begeleid door een muziekgroep. 

Tijdens deze dienst is er oppas voor de allerkleinsten, kindernevendienst voor kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar, en eens in de 3 weken 9+ voor de kinderen van 9-12 jaar. 

De dienst begint om 10:00. Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 

Middagdienst

De middagdiensten zijn samen met de NGK. De preken worden regelmatig gebruikt om verder de diepte in te gaan (leerdiensten). Eens in de twee weken is er oppas voor de kleine kinderen. 

Deze dienst begint om 16:30.

Liedbundels

De basisbundel voor onze kerk is het Liedboek van 1973. Daarnaast zingen we ook andere liederen zoals de psalmen uit de oude berijming, Opwekking, Evangelische liedbundel, etc. Alle liederen worden op een scherm geprojecteerd. 

Kerkdienstgemist.nl

Je kunt ook live met de dienst meeluisteren. Klik hiervoor op de knop 'Live meeluisteren'. Er opent een nieuw tabblad waarop je de dienst kunt beluisteren. Klik daar nog wel even op de 'afspeelknop' op het plaatje.

Archief

Hieronder staan de uitzendingen van de kerkdiensten van de afgelopen maand. Klik op de gewenste dienst en daarna op de 'afspeelknop' op het plaatje.

Let op: De kerkdiensten die zijn gehouden in Het Lichtpunt, waaronder de middagdiensten, kun je hier terugkijken en -luisteren.

Bijzondere diensten

Zeven keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Dan ontvangen gemeenteleden voor in de kerk brood en wijn als teken van het offer van Jezus Christus. Tijdens deze diensten zijn gasten die zelf belijdenis hebben gedaan van hun geloof van harte welkom om het avondmaal mee te vieren. 

Met enige regelmaat zijn er doopdiensten. Meestal gaat het om een pasgeboren baby die de doop ontvangt. Deze diensten hebben een feestelijk karakter. 

Ook de grote christelijke feesten, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, vieren we met elkaar in de kerk. Die diensten hebben vaak ook een extra feestelijk karakter. 

Verder zijn er af en toe speciale themadiensten, zoals de jaarlijkse startzondag. 

Agenda

De agenda voor de komende weken is helaas tijdelijk niet beschikbaar. Deze wordt zo spoedig mogelijk weer toegevoegd. 

Excuses voor het ongemak.