Over ons

‘De Bron’ is een middelgrote kerkelijke gemeente. We hebben ongeveer 250 leden in alle leeftijden. Dat maakt onze kerk een ontmoetingsplek van jong en oud. Onze kerk bestaat sinds 1914 en staat in een lange en rijke traditie van kerkelijk leven. Landelijk maken we deel uit van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In het kerkverband werken we samen in de opleiding van predikanten, zendingswerk en nog veel meer dingen die we als kleine kerk alleen niet kunnen. 

In Zutphen werken we nauw samen met de lokale Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK). Op dit moment hebben we elke zondagmiddag een gezamenlijke kerkdienst en het jongerenwerk van beide gemeenten is volledig geïntegreerd. 

Wat geloven wij?

In onze naam ‘Christelijk Gereformeerd’ is zichtbaar wat we geloven. We zijn in de eerste plaats een Christelijke kerk. Dat betekent dat de persoon van Jezus Christus centraal staat in ons geloof. We geloven dat Hij de zoon van God is. Tweeduizend jaar geleden leefde Hij onder de mensen, Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Hij deed dat om ons vrije en nieuwe mensen te maken. We geloven dat Hij nu voortleeft in de hemel en elke dag van ons leven bij ons is. We verwachten zijn terugkomst op aarde om alles nieuw te maken. We geloven dat God, door zijn zoon Jezus Christus, op zoek is naar elk mens en daarom zoeken we telkens weer nieuwe wegen om mensen met God te verbinden. 

We zijn in de tweede plaats een Gereformeerde kerk. Dat betekent dat we staan in de traditie van de Reformatie. Een beweging die begon in 1517 en de kerk, waarin veel dingen scheefgegroeid waren, wilde terugbrengen naar de basis, de Bijbel. Als Gereformeerde kerk weten we ons onderdeel van de wereldkerk. Elementen die typerend zijn voor een Gereformeerde manier van geloven is veel nadruk op Bijbelkennis, daarom staat in de kerkdienst de preek centraal. We geloven dat we via de Bijbel God kunnen leren kennen. Verder is het samen zingen van liederen heel belangrijk in onze traditie. 

Wil je meer weten over het christelijk geloof, neem dan contact op met onze predikant of scriba.