Giften en ANBI

Waarschijnlijk ben je bekend met het gegeven dat giften, boven een bepaalde drempelwaarde, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Hieronder vind je in het kort de spelregels die hiervoor gelden.

Gewone giften

Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het inkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar. Het maximum dat de fiscus stelt aan de giften, is 10% van het drempelinkomen.

Je gift kun je overmaken op rekening NL93 RABO 037 67 989 55 ten name van Chr. Geref. Kerk Zutphen.

Periodieke schenkingen

Met een periodieke schenking van minimaal vijf jaar, vastgelegd in de modelovereenkomst Periodieke gift in geld, maak je optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid biedt ter stimulering van particuliere ondersteuning van kerkgenootschappen. 

Het bedrag dat u jaarlijks schenkt is op deze wijze zonder plafond fiscaal aftrekbaar in box 1.

Download het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" of lees alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Beperking giftenaftrek

De komende periode wordt het aftrektarief in box 1 in vijf stappen van 51,75% in 2019 naar 37,05% in 2023 gebracht. De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan de Christelijke Gereformeerde Kerk houdt daarmee gelijke tred.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het geven van een gift of een schenking aan de kerk? Neem dan contact op met de kerk via scriba@cgkzutphen.nl.

ANBI

Giften zijn alleen aftrekbaar als de instelling waaraan je die giften doet een ANBI-status heeft. Dit is een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De CGK Zutphen valt, op basis van de groepsbeschikking van ons kerkgenootschap, onder de ANBI regeling. Dit betekent dat onze kerk geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan CGK Zutphen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Klik hier om de ANBI regeling en het volledige verslag van de CGK Zutphen in te kijken.

Meer informatie van de Belastingdienst over de ANBI regeling (voor kerken) is hier te vinden.