Gemeentelijk leven

Om de zorg voor elkaar en de voortgang van het kerkelijk leven zo goed mogelijk vorm te geven heeft onze kerk een kerkenraad die bestaat uit: 6 ouderlingen, 5 diakenen en 1 predikant. 

Ouderlingen hebben de taak om de gemeenteleden te bezoeken en met hen over de praktijk van het geloof te spreken. Ook bezoeken zijn mensen die zorgen hebben of ziek zijn. Eén ouderling heeft speciale aandacht voor de jeugd. Diakenen zorgen ervoor dat gemeenteleden elkaar helpen in praktische situaties, bijvoorbeeld rondom ziekte. Ook stimuleren ze de gemeenteleden om op een positieve manier in de maatschappij aanwezig te zijn. De predikant heeft een belangrijke taak in de zondagse kerkdiensten, ook bezoekt hij mensen aan huis en geeft hij onderwijs aan de jeugd van de gemeente. 

Naast deze mensen die samen de kerkenraad vormen zijn er diverse leden die een taak hebben in het bezoeken van andere gemeenteleden. Ook zijn er verschillende clubs en verenigingen waar leden elkaar ontmoeten om te spreken over het geloof. 

Clubs en verenigingen

Graag nodigen we je uit voor het deelnemen aan een van onze clubs of verenigingen. Voor meer informatie over het deelnemen aan één van onze clubs en verenigingen kun je contact opnemen met de scriba of predikant.

Kindernevendienst

Tijdens elke ochtenddienst gaan de kinderen in de leeftijd van 4-9 een deel van de ochtenddienst naar een eigen lokaal om een verhaal uit de bijbel te horen en iets te knutselen. 

9+ 

Eens in de 3 weken hebben de kinderen van 9-12 tijdens de ochtenddienst club in de nabijgelegen basisschool ‘de Bongerd’. Hier doen ze een eenvoudige bijbelstudie en spelletjes, ook leren ze met elkaar bidden. 

Follow Me

Elke dinsdagavond (behalve in de zomerperiode) is er voor de leeftijd van 12-16 de Follow Me. Op deze avonden krijgen de jongeren in kleine groepen onderwijs in het christelijk geloof door enthousiaste mentoren. Er ligt veel nadruk op onderling contact en vertrouwen. Deze avonden beginnen om 19:15 uur en worden samen met de NGK gehouden in ‘Het Lichtpunt’.

16+ catechese

Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er elke woensdagavond om 20:00 uur catechisatie. De beide predikanten, ondersteund door gemeenteleden, gaan met deze groep jongeren dieper in op de Bijbel en de belangrijkste teksten van het christelijk geloof. Deze avonden worden samen met de NGK gehouden in ‘Het Lichtpunt’.

The 80’s

Deze bijbelstudiegroep bestaat grotendeels uit mensen die in de jaren ’80 geboren zijn. Elke twee weken komen ze samen op zondagavond bij iemand aan huis. Samen eten, praten en bijbellezen vormen de ingrediënten van deze avonden. 

Fisherman Friends

Deze bijbelstudiegroep bestaat grotendeels uit mensen tussen de 30 en de 40. Eens in de maand komen ze op zondagavond bij elkaar thuis om te spreken over geloof en leven. Op een andere zondag in de maand eten ze na de ochtenddienst met elkaar in de kerk, ook de kinderen zijn daarbij aanwezig. 

40+

Deze bijbelstudiegroep komt op zondagavonden bijeen in de huiskamers van de deelnemende personen. 

50+

Deze groep doet door het jaar heen verschillende activiteiten, waaronder uitstapjes en bijbelstudies. Meestal vinden deze activiteiten plaats op woensdagavonden. 

60+

Deze groep komt in de regel de laatste woensdag van de maand bij één van de deelnemers thuis samen.

‘De Maaltijd’ Lochem

Eens in de 4 weken is er in Lochem op zondagavond een interkerkelijke gespreksgroep die open staat voor iedereen die meer van het evangelie wil weten. De avond begint om 18:00 met samen eten. Daarna is er bijbelstudie, gebed en muziek. De locatie is tafeltennisvereniging LTCC in Lochem.