Welkom bij

‘de Bron’

de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) van Zutphen.

We willen je op deze website graag informeren over wie we zijn en wat we doen. Natuurlijk hopen we je te ontmoeten bij één van onze activiteiten, maar op deze plek kun je alvast kennis met ons maken."Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht."

Psalm 36:10

De kerkdiensten worden m.i.v. 6 maart weer 'als vanouds' gehouden:
de eerste zondag van de maand (en alle middagdiensten) in Het Lichtpunt,
de overige zondagen in De Bron.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@cgkzutphen.nl of kijk op 'Samenkomsten'.


Vers van de dag